Vip Sigortası

Allianz, 70′den fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye’deki 25 yıllık birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte riskleri önceden kontrol altına alarak gelecek planlarınızı güvence altına alan VIP Assurance.

Allianz’la geleceğiniz güvencede!
Bir yandan hayatın zorluklarıyla mücadele ederken diğer yandan da geleceğimizle ilgili planlar yapmaya çalışırız. Ancak, öngöremediğimiz riskler ve başımıza gelebileceğini düşünmediğimiz olumsuzluklar planlarımızı uygulamaya engel olabilir.

Neden VIP Assurance?
İnsanlar Kanser, kalp krizi ve inme gibi önemli hastalıkların teşhisi durumunda yüksek tedavi masrafları nedeniyle maddi zorluklarla karşılaşmakta ve finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Allianz, VIP Assurance ile beklenmedik hastalıklar ve maluliyet halinde sigortalıya, vefat durumunda ise yakınlarına finansal destek hizmeti sunuyor.
VIP Assurance programının sağladığı güvenceler neler?
■Tehlikeli hastalıklar teminatı
■Ecelen vefat teminatı
■Kaza sonucu vefat teminatı
■Kaza sonucu toplu taşıma aracında vefat teminatı
■Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı
■Hastalık sonucu daimi maluliyet teminatı
■Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı (isteğe bağlı olarak)

Tehlikeli Hastalıklar

■Kişinin hayat beklentisini azaltan
■Kişilere çok az veya hiç iyileşme şansı vermeyen
■Bu hastalıklara yakalananları zayıf düşüren
■Muhakkak tıbbi müdahaleyi gerektiren hastalıklardır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Kanser, kalp krizi, inme, paralysis, paraplegia, hemiplegia, körlük, böbrek yetmezliği, koroner by-pass, organ nakli ve iki uzvun tamamen kaybı durumlarından herhangi birinin poliçe başlangıç tarihinden en az 6 ay sonra gerçekleşmesi halinde sigortalıya poliçede belirtilen teminat tutarı ödenir.
Vefat Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde ölümü halinde tazminat tutarı poliçede belirtilmiş lehtara ödenir.
Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde bu poliçe kapsamına dahil bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 sene zarfında vefat etmesi halinde tazminat tutarı poliçede belirtilmiş lehtara ödenir.
Kaza Sonucu Toplu Taşıma Aracında Vefat Teminatı
Sigortalının taksi, otobüs, tren, gemi veya ticari hava yollarına ait sefer güzergahı belli uçak gibi, herhangi bir toplu taşıma aracında ücretli yolcu sıfatı ile seyahat ederken kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 sene zarfında vefat etmesi halinde tazminat tutarı poliçede belirtilen lehtara ödenir.
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde, bu poliçe kapsamına dahil bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen teminat tutarı, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Maluliyet oranları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenir.
Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutarı, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Maluliyet oranları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
Bu teminat, sigortalının isteği üzerine poliçeye dahil edilir. Sigortalının sigorta süresi içinde geçireceği kaza sebebiyle 1 sene zarfında yapılan tedavi masrafları poliçede belirtilen miktara kadar kendisine ödenir.
Özellikleri nelerdir?
■Bu sigortaya yaşı 20-65 olan herkes girebilir.
■Tüm teminatlar 70 yaşına kadar devam eder. Sigortalı dilerse poliçeyi 75 yaşına kadar sürprimle almaya devam edebilir. Ancak Tehlikeli Hastalıklar ve Hastalık Sonucu maluliyet teminatı 70 yaşından sonra verilmez.
■Bu sigortada öncelikle Tehlikeli Hastalıklar için bir teminat limiti belirlenir. Buna göre diğer teminatların limitleri belirli oranlarda oluşturulur.
■Bu sigortanın primleri 3 ayda bir, 6 ayda bir, 8 eşit taksit veya yıllık taksitler halinde ödenebilir.
■Ecelen Vefat Teminat limiti 100.000,00 TL ve üzeri olan poliçelerde 50 yaşın altındaki sigortalılara 2 yılda bir, ikinci poliçe yılından itibaren; 50 yaş ve üzeri sigortalılara ise yılda bir kez olmak üzere ücretsiz “Sağlık Check-up Paneli” hediye edilecektir. Bu hizmet, POLİÇE PRİMİ’nin en az %50′sinin ödenmesinden sonra geçerli olacaktır.
■10 yıl yenileme garantisi verilmektedir. Poliçeye ilk girişte yapılan risk değerlendirme sonucu olumlu ise sigortalı 10 yıl boyunca herhangi bir ikinci risk değerlendirme işlemine maruz kalmaksızın poliçesini yenileme hakkına sahiptir. Ancak ilk 10 yıl içerisinde tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamına giren hastalıklardan birinin gerçekleşmesi sonucu tehlikeli hastalık tazminatı alınır ise; bu teminatın dışındaki diğer teminatlar sigortalılığının 10. yılının bitimine kadar mevcut teminat bedelinden devam ettirilir.

Uygulama nasıl oluyor?
■Bu sigorta esas itibariyle yüksek teminatlı bir hayat sigortası olduğu için gerek sigortalıların seçiminde, gerek sigortalı adayların sağlık durumlarının değerlendirilmesinde titiz ve özenli bir inceleme gerektirir. Dolayısıyla sigortalanırken poliçe yenileme dönemlerinde doktor muayenesi veya Sağlık Taraması (check-up) istenebilir.
■Allianz, poliçe yenileme tarihlerinde sigortalının o tarihteki yaşına karşılık gelen primlerin ödenmesiyle otomatik olarak sigortayı yeniler. Poliçe yıldönümlerinde teminatlar ülke ekonomik şartlarına göre artırılabilir.
VIP Assurance ile öngöremediğiniz risklere karşı artık daha rahat olacaksınız…

Geleceğe güvenle bakmanız dileğiyle…